Tìm hiểu chi tiết văn bản: Ông đồ – Vũ Đình Liên

Ông đồ là người dạy học chữ nho xưa. Nhà nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học,...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Nhớ rừng – Thế Lữ

Đầu thế kỷ XX, văn học Việt Nam có nhiều biến động với nhiều hiện tượng và trào lưu văn học mới. Đặc biệt...

Tìm hiểu văn bản: Đập đá ở Côn Lôn – Phan Châu Trinh

Lần mở  những trang lịch sử của dân tộc trong những năm đầu của thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam còn như người...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Bài toán dân số – Thái An

Trong cuộc sống, các em có lẽ đã nghe những câu nói như: Con đàn cháu đống; trời sinh voi, trời sinh cỏ; có...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Chí Phèo – Nam Cao

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nam Cao (1917 – 1951) tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân...