Tìm hiểu chi tiết văn bản: Vợ Nhặt – Kim Lân

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Kim Lân quê ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn (nay là làng Phù...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Vợ Chồng A Phủ – Tô Hoài

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen (1920 - 2014), là một nhà văn xuất sắc của...

Tìm hiểu chi tiết: Nguyễn Du và Truyện Kiều

I. Những nét chính về tác giả Nguyễn Du 1. Thời đại - Nguyễn Du sinh ra và lớn lên trong một thời đại...

Văn bản: Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Gia Văn Phái

I. Những nét chính về tác giả – tác phẩm 1. Tác giả - Ngô gia văn phái: Một nhóm tác giả thuộc dòng họ...

Văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Dữ là học trò xuất sắc nhất của Tuyết...