Từ là gì? Từ Đơn – Từ Phức – Từ Ghép – Từ Láy

89

* Từ là gì?

Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.

Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.

* Phân loại

1. Từ đơn

Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo thành.

* Ví dụ: bàn, ghế, sách, vở,…

2. Từ phức

2.1. Từ phức là gì?

Từ phức là từ do hai tiếng trở lên kết hợp tạo thành.

2.2. Phân loại

3. Từ láy

3.1. Từ láy là gì?

– Từ láy là từ được nên do láy lại một (một vài) bộ phận của tiếng gốc có nghĩa.

3.2. Phân loại

+ Từ láy toàn bộ, các tiếng lặp lại nhau hoàn toàn nhưng cũng có một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm cuối (để tạo ra một sự hài hòa về âm thanh).

Ví dụ:

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

Bước dần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uấn quanh,

Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.”

+ Từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần.

Ví dụ:

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân,

Ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.”

4. Từ ghép

4.1. Từ ghép là gì?

– Từ ghép là từ được tạo nên bằng cách ghép các tiếng lại với nhau có quan hệ về nghĩa.

4.2. Phân loại

+ Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.

+ Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp (tức là không phân biệt tiếng chính, tiếng phụ).

Làm chủ kiến thức ngữ văn 9 – Luyện thi vào 10 (Phần II)

Tác giả: Phạm Trung Tình