Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của...

I. Lập dàn ý chi tiết 1. Mở bài “Thánh Gióng” là một truyện dân gian đáng yêu nhất (trong kho tàng văn học Việt Nam). –...

Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của...

I. Lập dàn ý chi tiết 1. Mở bài - Vua Hùng Vương thứ 18 có con gái là Mỵ Nương. - Vua muốn kén rể xứng...

Kể lại một truyện đã biết bằng lời văn của em: Con rồng cháu...

I. Lập dàn ý chi tiết: 1. Mở bài – Tập trung kể về nguồn gốc dân tộc và đất nước, về công cuộc dựng nước...

Tìm hiểu văn bản: Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (1942-1988), là một trong những nhà thơ nữ nổi tiếng của nước ta thời...

Tìm hiểu văn bản: Ca Huế trên sông Hương – Hà Ánh Minh

I. Tìm hiểu chung -  “Ca Huế trên sông Hương” là một bài báo của Hà Ánh Minh, được đăng trên báo “Người Hà Nội”. - Phương...