Động từ là gì? Động từ và cụm động từ

108

1. Động từ

* Động từ là gì?

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

* Nhiệm vụ

– Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,… để tạo thành cụm động từ.

– Chức vụ điển hình trong câu của động từ là vị ngữ. Khi làm chủ ngữ, động từ mất khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,…

* Phân loại:

Trong tiếng Việt, có hai loại động từ đáng chú ý:

Trong đó:

– Động từ tình thái thường đòi hỏi động từ khác đi kèm.

– Động từ chỉ hoạt động, trạng thái không đòi hỏi động từ khác đi kèm.

+ Động từ chỉ hoạt động trả lời cho câu hỏi “Làm gì?”

+ Động từ chỉ trạng thái trả lời cho câu hỏi “Làm sao?” “Thế nào?”

2. Cụm động từ

* Cụm động từ là gì?

– Là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm động từ mới trọn nghĩa.

– Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ, nhưng hoạt động giống như một động từ.

* Cấu tạo: Mô hình cụm động từ

Phụ trước => Động từ trung tâm => Phụ sau

* Nhiệm vụ

– Các phụ ngữ đứng trước có nhiệm vụ bổ sung các ý nghĩa về quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động, sự khẳng định hoặc phủ định hoạt động,… của động từ trung tâm.

– Các phụ ngữ đứng sau có nhiệm vụ bổ sung các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hoạt động,… của động từ trung tâm.

Làm chủ kiến thức Ngữ văn 9 – Luyện thi vào 10 (Phần II)

Tác giả: Phạm Trung Tình