Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8, 2019

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác...

Dàn ý chi tiết A. Mở bài Nguyễn Du là một đại thi hào dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Truyện Kiều là...

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong Chuyện...

"Đau đớn thay phận đàn bà Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung." (Truyện Kiều – Nguyễn Du)    Từ lâu, hình ảnh những người phụ...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

error: Content is protected !!