Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8, 2019

Tìm hiểu văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh – Lê...

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Lê Anh Trà (1927 – 1999), quê ở xã Phổ...

Tìm hiểu văn bản: Những ngôi sao xa xôi – Lê...

I. Những nét chính về tác giả – tác phẩm 1. Tác giả - Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê ở huyện Tĩnh...

Tìm hiểu văn bản: Bến quê – Nguyễn Minh Châu

I. Những nét chính về tác giả – tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Minh Châu (1932 – 1989), quê huyện Quỳnh Lưu,...

Tìm hiểu văn bản: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng

I. Những nét chính về tác giả -tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Quang Sáng (1932 – 2014), quê ở huyện Chợ Mới,...

Tìm hiểu văn bản: Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành...

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Nguyễn Thành Long (1925 – 1991), quê ở huyện Duy...

Tìm hiểu văn bản: Làng – nhà văn Kim Lân

I. Những nét chính về tác giả -tác phẩm 1. Tác giả - Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn...

Tìm hiểu văn bản: Nói với con – Y Phương

I. Những nét chính về tác giả -tác phẩm 1. Tác giả - Y Phương sinh năm 1948. Ông sinh ra và lớn lên...

Tìm hiểu văn bản: Sang thu – Hữu Thỉnh

I. Những nét chính về tác giả - tác phẩm 1. Tác giả - Hữu Thỉnh tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Thỉnh. Ông...

Văn bản: Viếng Lăng Bác – Viễn Phương

I. Những nét chính về tác giả – tác phẩm 1. Tác giả - Viễn Phương (1928 – 2005), tên khai sinh là Phan...

Văn bản: Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải

I. Những nét chính về tác giả – tác phẩm 1. Tác giả - Thanh Hải (1930 – 1980), tên khai sinh là Phạm...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

error: Content is protected !!