Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8, 2019

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Nước Đại Việt ta –...

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nguyễn Trãi (1380 – 1442), hiệu là Ức Trai, quê ở huyện Chí Linh, Hải Dương. - Là nhân...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Hịch tướng sĩ – Trần...

Trong chương trình ngữ văn lớp 7, chúng ta đã được tìm hiểu văn bản được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Chiếu dời đô – Lý...

Định đô, lập nước là một trong những việc quan trọng nhất của một quốc gia. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, thủ...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Ngắm Trăng – Hồ Chí...

Mùa thu năm 1942, từ Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh, sang Trung Quốc để tranh thủ...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Tức cảnh Pác Bó –...

Tháng 2 năm 1941, sau 30 năm bôn ba hoạt động cách mạng cứu nước khắp bốn biển năm châu, lãnh tụ Nguyễn Ái...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Khi con tu hú –...

19 tuổi đời, đang hoạt động cách mạng sôi nổi, say sưa ở thành phố Huế thì Tố Hữu bị thực dân Pháp bắt...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Quê hương – Tế Hanh

Tế Hanh là một trong những nhà thơ nổi tiếng với tập Nghẹn ngào (Hoa niên), trong đó Quê hương, Những ngày nghỉ học,...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Ông đồ – Vũ Đình...

Ông đồ là người dạy học chữ nho xưa. Nhà nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học,...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Nhớ rừng – Thế Lữ

Đầu thế kỷ XX, văn học Việt Nam có nhiều biến động với nhiều hiện tượng và trào lưu văn học mới. Đặc biệt...

Tìm hiểu văn bản: Đập đá ở Côn Lôn – Phan...

Lần mở  những trang lịch sử của dân tộc trong những năm đầu của thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam còn như người...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

error: Content is protected !!