Thứ Hai, Tháng Một 20, 2020

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Tràng Giang – Huy Cận

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Huy Cận (1919 - 2005), tên khai sinh là Cù Huy Cận, là một trong những nhà thơ...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Từ ấy – Tố Hữu

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Tố hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo thuộc...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Chiều tối – Hồ Chí Minh

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở xã Kim...

Tìm hiểu văn bản: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Nguyễn Huy Tưởng

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) quê ở Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh,...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh 22 tháng 9 - 1912, mất 11 tháng...

Tìm hiểu văn bản: Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

I. TÌM HIỂU CHUNG 1. Tác giả - Nguyễn Tuân (1910 - 1987) sinh ra trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn....

Tìm hiểu văn bản: Vội vàng – Xuân Diệu

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới (Hoài Thanh). Ông đem đến cho thơ...

Tìm hiểu chi tiết văn bản: Hai đứa trẻ – Thạch Lam

I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Thạch Lam (1909 - 1942) tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân....

ĐỌC NHIỀU NHẤT

error: Content is protected !!