Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8, 2019

Nghị luận văn học: Nghị luận về một tình huống truyện

1. Khái niệm Nghị luận về một tình huống truyện là làm rõ những cơ sở tạo nên câu chuyện (mối quan hệ, hoàn cảnh,...

Nghị luận văn học: Nghị luận về một nhân vật

1. Khái niệm Nghị luận về một nhân vật là làm rõ những đặc điểm bên trong (phẩm chất, tính cách, nội tâm,…) và đặc...

Nghị luận văn học: Nghị luận về giá trị một tác...

1. Khái niệm Nghị luận về giá trị của tác phẩm, đoạn trích là làm sáng tỏ giá trị tư tưởng mà tác giả gửi...

Nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm...

1. Khái niệm Nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học là dạng đề tích hợp giữa tác phẩm văn...

Nghị luận xã hội: Nghị luận về một sự việc, hiện...

1. Khái niệm Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có...

Nghị luận xã hội: Nghị luận về một vấn đề tư...

1. Khái niệm Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo...

Văn nghị luận. Đặc điểm và những thao tác chủ yếu...

1. Văn nghị luận là gì? Văn nghị luận là loại văn bản được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

error: Content is protected !!